ARTakeaway

Koncept, nová vizuální identita, grafický design, webdesign, produkce, event, 2020

Když začala platit vládní opatření v souvislosti s covid-19, za jednoho dlouhého večera… jsme vzali díla z prostředí galerií a zasadili je do kontextu výloh, jejichž primární funkcí je nabízet a prodávat. A spousta výloh svou funkci za této situace plnit nemohla. Umělci i podniky byli na existenční hraně, a proto se tyto světy spojily. Přes 30 umělců obsadilo výlohy, okna i balkóny v Holešovicích a na Letné. Výstava představila objekty, malby, grafiky, video instalace, fotografie, zvuk a performance. Více najdete na stránkách projektu projektu

© She&Co 2018