Pěnové hračky

Design hračky, produktová fotografie, 2021

Design pěnových hraček do vany pro ©MimiConcept vychází z několika předpokladů a faktorů, které ovlivnily výsledný tvar a barvu. Naším cílem nebylo vytvořit design „pro kluky“ a „pro holky“. Navrhli jsme hračku univerzální, která nepočítá s genderovými stereotypy. Tvary jsou modifikovány do elementární podoby a různě předimenzovány, aby se předešlo vdechnutí u malých dětí a také pro naplnění legislativních norem. Hračka je koncipována vždy tak, aby byla samoplovoucí, tedy 3D, ale zároveň funguje svébytně i jako 2D. Pěnolepky zároveň pomáhají procvičovat jemnou motoriku dětí.