Visit Plzeň

Kreativní koncept, produkce, 2021

Vizualita konceptu pracuje s rozdělením plochy na dvě poloviny, kdy jedna polovina demonstruje naše běžné životní „peripetie“ jako jsou domácí a pracovní povinnosti, jež jsou součástí našich životů a spojuje je s obrazem toho, co bychom namísto těchto „nudných “ povinností mohli zažít v Plzni. Spojením dvou diverzifikovaných enviromentů do jednoho obrazu vzniká výjev, který nás ponouká k tomu, abychom neseděli doma a vyrazili „dát Plzeň“. Reciproční ovlivnění polovin má pozitivní dopad. Oproti tomu, co v jedné polovině musím, v té druhé prostě „chci“. A to je Plzeň.